Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ» : θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ Βιομηχανικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) και Ερευνητικών οργανισμών
09-01-2015

Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός ενθάρρυνσης συνεργασιών μεταξύ Βιομηχανικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) και Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Σε περίπτωση που είχατε μία πετυχημένη τεχνολογική συνεργασία που καλύπτει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έντυπο ‘Συνεργασία-Γενικές αρχές’ έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε τη ‘Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής’, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 14η Φεβρουαρίου 2015.

 

Τα έντυπα μπορείτε να τα αντλήσετε από την παρακάτω ιστοσελίδα.

e-max.it: your social media marketing partner