2ο Brokerage Event “Food for Life”
15-12-2014

Ο ΣΕΒΤ διοργανώνει το 2ο BrokerageEvent, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στην Αίγλη Ζαππείου, στα πλαίσια λειτουργίας της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας “FoodforLife”. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται σε συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης του 2012.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει στο ίδιο τραπέζι ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας με εκπροσώπους της Βιομηχανίας Τροφίμων προκειμένου να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να διερευνήσουν τη δυνατότητα της μεταξύ τους συνεργασίας.

H εκδήλωση θα χωριστεί σε 2 μέρη. Στο 1ο μέρος θα υπάρχουν παρουσιάσεις και στρογγυλά τραπέζια για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές για την έρευνα και την καινοτομία καθώς και για τους μηχανισμούς και τα εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη γενικότερη βελτίωση του συστήματος.

Tο 2ο μέρος θα αφορά στις στοχευμένες συναντήσεις δικτύωσης ερευνητών και επιχειρηματιών, όπου θα μπορέσουν να αναπτύξουν ένα ανοικτό διάλογο και να εξετάσουν δυνατότητες συνεργασιών.

Για την επιτυχία του 2ου μέρους της εκδήλωσης, θα παρακαλούσαμε τους ερευνητές να στείλουν πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων. Οι πληροφορίες αυτές θα σταλούν από τον ΣΕΒΤ στις Βιομηχανίες Τροφίμων, οι οποίες θα επιλέξουν με ποιους ερευνητές θα ήθελαν να συναντηθούν.

Διαδικασία συμμετοχής

  • Οι ερευνητές θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα στον ΣΕΒΤ μέχρι την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 (Υπόψη Δρ Φ. Σάλτα, e-mail: fotsal@sevt.gr).
  • Οι ερευνητές, θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τον ΣΕΒΤ, για τις συναντήσεις, που θα έχουν με τις Βιομηχανίες Τροφίμων.
e-max.it: your social media marketing partner