Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης 8865/2018
17-05-2018
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1423/26-1-2018

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίασή του αριθμ. 70/4-5-2018, έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 6850/23-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί της ενστάσεως υποψηφίας για θέση διδάσκοντα στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος στο ΠΙ» στο μάθημα «Βιολογία του καρκίνου»» ομόφωνα αποδέχεται το νέο διορθωμένο Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων για τη διδασκαλία του μαθήματος «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», όπως αυτός εγκρίθηκε στην αριθμ. 252/19-4-2018 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τον οποίο δεν αλλάζει η αρχική κατάταξη των υποψηφίων.

e-max.it: your social media marketing partner