Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

24-05-2017
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2016, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί για τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών», διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο σύν...

11-05-2017
Α ν α κ ο ί ν ω σ η Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικών εργασιών από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνει την Κυριακή 14/05/2016  γενική διακοπή ρεύματος στην Παν/πολη Ιωαννίνων όπως παρακάτω: α) Από 08:30 έως 12:30 Για το λόγω αυτό θα διακοπούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τα παρακάτω: α) Από Σάββατο 13/05/2016 και ώρα 20:00 β) Έως Κυριακή 14/05/2016 και ώρα 13:00     ...

27-04-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 4) ορίζεται στις 28/04/2017...

25-04-2017
Σε συνέχεια των προβλέψεων του Ν.4387/2016 και της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων-δικαιούχων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία διαχείρισης των συμβάσεων των απασχολούμενων των έργων που εμπίπτει στην ανωτέρω διάταξη είναι η ακόλουθη:   1. Υπαγωγή ασφαλισμένου στις διατάξεις της παρ. 9 του αρθρ. 39 του Ν. 4387/2016 Στις διατάξεις της παρ. 9 του α...

25-04-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο O.08-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 7) ορίζεται στις 26/04/2017...

25-04-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 9) ορίζεται στις 26/04/2017...

29-03-2017
Α ν α κ ο ί ν ω σ η Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικών εργασιών από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνουν αύριο Πέμπτη 30-3-2017 δύο γενικές διακοπές ρεύματος μισής ώρας στην Παν/πολη Ιωαννίνων όπως παρακάτω: α) Από 09:30 έως 10:00 β) Από 13:00 έως 13:30   Για το λόγω αυτό θα διακοπούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις παρακάτω ώρες:   α) Από 09:00 έως 10:30 β) Από 12:30 έως 14:00...

22-03-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 9) ορίζεται στις 22/03/2017...

17-03-2017
Προς μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 01/7/2016, 08/6/2016, 22/01/2016 εγγράφων  υπενθυμίζουμε σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί των αμοιβών που έχουν εισπραχθεί από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος για το χρονικό διάστημα από 01/01/1998 μέχρι σήμερα.  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 13 περ. γ του ν. 4386/2016 η μη απόδοση...

20-02-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 8) ορίζεται στις 20/02/2017 Οι αλλεγές που έχουνε γίνει είναι οι εξής: 1. Τροποποίηση Εντύπου Δ8. 2. Εισαγωγή Πεδίων για:   2.1- Καθαρή Αξία Σύμβασης   2.2- ΦΠΑ Σύμβασης   2.3- Συνιολική Αξία Σύμβασης 3. Διόρθωση Ορίων Διεθνούς Διαγωνισμού....