Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Σύνθεση Ειδικού Επταμελούς

Η σύνθεση του Ειδικού Οργάνου Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την περίοδο 2018-2021 είναι η ακόλουθη:

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2021
     
Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αντιπρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μέλος ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Μέλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μέλος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΙΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μέλος ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
e-max.it: your social media marketing partner